ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ