Από τη συμμετοχή μας σε πρόσφατη δράση που έγινε στο 18ο Δημ. Σχολείο Λάρισας, σε συνεργασία με το 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων του σχολείου.