Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “‘Εναστρον” πιστή στους καταστατικούς της στόχους υλοποιεί ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την Ακαδημία των Μικρών Μελισσοκόμων.
Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσει στα παιδιά τον κόσμο των μελισσών, ώστε να κατανοήσουν πόσο οφέλιμο είναι το έντομο αυτό για τον άνθρωπο αλλά και για το περιβάλλον. Η γνώση αυτή θα έχει μία επιπλέον θετική συνεισφορά. Θα ευαισθητοποιήσει τους αυριανούς εφήβους, φοιτητές, πολίτες, επαγγελματίες, επιστήμονες για την ανάγκη προστασίας των μελισσών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σήμερα, η ανάγκη αυτή είνα πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά.
Εκπαιδεύουμε λοιπόν από σήμερα τα παιδιά δείχνοντάς τους το δρόμο που οδηγεί στην αγάπη για τη φύση, μέσα από μία πολύ δημιουργική απασχόληση.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει διάρκεια δύο ημερών, στα παιδιά θα προσφερθούν πληροφορίες για τη μέλισσα, την κοινωνίας της, τον τρόπο που λειτουργεί και εργάζεται, για το πως η μέλισσα συνεργάζεται με τη φύση, τι προσφέρει στον άνθρωπο, από τι κινδυνεύει, πως μπορεί να προστατευθεί κ.α. Επίσης τα παιδιά θα γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο εργασίας και τα εργαλεία του μελισσοκόμου και φυσικά θα έχουν την ευκαιρία να δούν και να θαυμάσουν από πολύ κοντά ζωντανές μέλισσες, μέσα από ειδική κυψέλη παρατήρησης.
Η Ακαδημία Μικρών Μελισσοκόμων, εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα, πραγματοποιεί επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία, ενώ αναλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο πλαίσιο γενεθλίων ή άλλων εορτών.
Περισσότερες πληροφορίες με μήνυμα στη διεύθυνση info@enastron.org ή τηλεφωνικά στο 6983512219.
Υπεύθυνος προγράμματος Μπιρσιάνης Γιώργος, Διαχειριστής ΚοινΣΕπ ‘Έναστρον”.
Γνωρίζω τον κόσμο των μελισσών, αγαπώ τη φύση, μαθαίνω για τους νόμους της.
Προστατεύω τις μέλισσες, προφυλάσσω το περιβάλλον.
Μέσα από τις ΜελισσοΚοσμικές Ιστορίες γνωρίζω αυτόν τον Κόσμο το Μικρό το Μέγα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ “Μελιτεύς”.